BYSSINE s.r.o.

Křižíkova 53/52A

186 00  PRAHA - Karlín

IČO: 07471513

(T) 776 151 851

(E) club(at)byssine.com