BYSSINE s.r.o.

Křižíkova 53/52A

186 00  PRAHA - Karlín

IČO: 07471513

(T) 737 428 225

(E) you(at)byssine.com