Mýty o třídění odpadu

Třídění odpadu je pro mnohé rodiny nebo i jednotlivce dnes úplnou samozřejmostí či dokonce standardem, který se postupně začlenil do chodu domácnosti. Jiní to ale stále berou jako zbytečnost, nebo úkon navíc, který jim přijde jako ztráta času bez většího užitku.

Jaké ale tedy mohou být důvody vedoucí k pochybnostem? Přinášíme pár častých mýtů, které o třídění odpadu kolují:

  • Je to jedno, všechno se stejně nakonec sesype na skládce na jednu hromadu.

Není tomu tak. V dnešní době již existuje dostatek zpracovatelů, kteří se o zpracování různorodých odpadu v rámci skládek starají. Jediná potíž nastává v momentě, kdy někdo znehodnotí obsah tříděné popelnice tím, že do ní vhodí například směsný odpad. To může v některých případech vytřízený odpad znehodnotit natolik, že už jej nelze naložit do vozu určeného pro tříděný odpad a skončí tak opravdu na směsné skládce.

  • Stejně většina lidí netřídí, takže je to jedno.

Je tomu právě naopak, v současné době v České republice odpad třídí přes 70 % lidí. 

  • Účtenky z obchodu tištěné na termopapíře patří do kontejneru na papír.

 Termopapír do papíru nepatří. Stejně tak je tomu u jízdenek.

  • Plata od vajec a ruličky od toaletního papíru patří do směsi.

Situace se změnila, a tak aktuálně můžeme obojí s klidným srdcem vhodit do modré papírové popelnice. Zpracovatelé si s tzv. nasávanou kartonáží již dnes mezi ostatním vytříděným papírem umí poradit.

  • Použitý olej lze vylít do záchodu nebo do dřezu.

Ani jedno není správně. Nejlepším řešením je použitý olej hromadit a pak jej odnést do popelnice na něj určený. Pro potrubí a kanalizační systémy je totiž obrovskou zátěží a způsobuje tak jejich ucpávání. Navíc od roku 2020 mají obce povinnost zřizovat kontejnery právě pro sběr kuchyňských olejů a tuků určené. 

  • Směsný odpad se ještě na linkách “dotřiďuje”.

Bohužel. Směsný odpad putuje na skládku nebo do spalovny přesně v takovém složení, v jakém je vhozen do popelnice. Takže se v tomto případě opravdu vyplatí dát si trochu času navíc a vhodit PET lahev do žluté popelnice, nikdo jiný to za nás už nevytřídí. Směsný odpad totiž vůbec přes třídící linku neputuje.

  • Obálka s plastovým okénkem do papíru nepatří.

Naopak. Tady se zrovna jedná o úkon, se kterým si pracovníci na třídících linkách poradí. A nebo to můžeme udělat i my doma – stačí obálku rozdělit na dva produkty, tzn. plastové okénko a papírovou obálku.

Třídění odpadu se sice může na první pohled zdát jako složité a nedostupné, ale je tomu právě naopak. Jedná se o pár minut denně pro nás, ale o to větší kus života pro naši planetu. Tak to taky zkuste!

 

Zdroje:

https://www.jaktridit.cz

https://www.samosebou.cz

NOVINKY